0621863751

info@fickelconsultancy.nl

diensten

Werkwijze

Onze aanpak is projectmatig of agile of een combinatie, maar altijd resultaat– en oplossingsgericht en maatwerk.

Geen bedrijf is hetzelfde, geen traject of project is hetzelfde. Hierom hebben we geen standaard aanpak.

We maken wel gebruik van standaarden in de activiteiten die we uitvoeren, zoals bij het project management de methode Prince II, maar in agile product ontwikkeling omgevingen gebruiken we Agile methode als scrum of scale agile methode als LeSS of SAFe. Dus als u op zoek bent naar een certified agile practitioner in Scrum, LeSS of SAFe kunt u ook bij ons terecht.

Daarnaast gebruiken we natuurlijk de grote ervaring en expertise die we opgedaan hebben in de vele vorige trajecten.

De manier waarop wij onze diensten bij u uitvoeren bepaalt uiteindelijk het succes. Wij bieden u consultancy (geavanceerde analyse en advies) , project/programma management en agile coaching. Met deze diensten kan het proces van aanleiding tot implementatie geheel door ons worden uitgevoerd en geleid.

Deze diensten hebben een logische samenhang maar kunnen natuurlijk, naar uw wens, ook los van elkaar worden verleend.

Analyse en advies

Een bedrijf maakt gebruik van informatie in al zijn processen en systemen. Om tot verbetering van prestaties of nieuwe produkten en diensten te komen, is stroomlijning van processen en het beschikbaar krijgen van informatie op het juiste moment in de juiste vorm cruciaal. Het uiteindelijke doel is het verbeteren van uw bedrijfsprestaties. Om de juiste gegevens te verkrijgen, zal de data die u verzamelt, omgevormd moeten worden tot informatie.

Antwoord geven op de vraag welke gegevens u wanneer en in welke vorm moet verzamelen, bewerken en opslaan om tot informatie te komen voor sturing en control van u bedrijfsprocessen? DAT IS ONS VAKGEBIED.

Onze aanpak volgt de lijn van analyse, advies, ontwerp, realisatie, implementatie, maar korte cycli en snelle TTM van deelprodukten is altijd een streven; projecten dienen altijd bij te dragen aan een verbetering van uw bedrijfsresultaat.

Onze kennis en ervaring hebben een focus in de volgende deelgebieden:

  • IT alignment (afstemming tussen Business en IT)
  • Management Informatie systemen
  • Business Intelligence
  • Marketing intelligence
  • Geavanceerde data analyse en voorspelmodellen

Product ontwikkeling en realisatie

De executie van uw plannen, dat is uiteindelijk noodzakelijk, maar vaak wel een moeilijke klus. Wij hebben ruime ervaring opgedaan met het definiëren en leiden van complexe projecten en het voeren van programma management. 

Maar ook hebben in agile omgevingen hebben we product ontwikkeling trajecten begeleid, opgezet en gerealiseerd

We zijn daardoor goed op de hoogte van de cruciale aspecten om tot succes te komen. Onze aanpak stemmen wij af op standaarden en de cultuur van uw organisatie. Hoewel wij de methode Prince II als basis voor de projectbeheersing gebruiken, en Scrum of LeSS als agile methode, passen wij deze methode zodanig toe dat dit aansluit op uw organisatie.

Bij implementatie van nieuwe processen of systemen hebben wij een focus op het veranderkundige element van dergelijke exercities. Wij maken gebruik van intern personeel en/of eventueel aangevuld met extern in te huren personeel.

Beheerorganisatie en business worden in een zo vroeg mogelijk moment in het project betrokken ten behoeve van commitment en draagvlak voor de veranderingen. Vooral onze gedegen en pragmatische aanpak hierbij spreekt onze opdrachtgevers aan.